Pingstvänner från hela världen samlas för konferens i Kanada

FN har pengarna – och pingströrelsen har människorna – när mattransporterna ska in i katastrofområdet i Afrika. Vid Världspingstkonferensen i Kanada vill Sverige lyfta fram den globala pingströrelsens möjlighet att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ulrik Josefsson, teolog och verksamhetsledare för pingströrelsens utbildningsverksamhet, ingår i den grupp på 15 svenskar som deltar i Världspingstkonferensen i Calgary i Kanada i nästa vecka, 27–30 augusti. Konferensen samlar närmare fyra tusen ledare från dryga 70-talet länder. Bakom sig har de omkring 100 miljoner medlemmar i de klassiska pingströrelserna.

Stort globalt nätverk

Temat för årets konferens är: ”Anden Nu”.

– Sverige är ett litet land, men med en historiskt stor mission och ett stort globalt nätverk. Det ger oss en snittyta mot många av de kyrkor och ledare som kommer till Calgary. Att kunna mötas och bygga relationer, och prata om hur vi bygger kyrka globalt på många olika platser, är viktigt, säger Ulrik Josefsson.

Kyrkans roll i samhället är en av de utmaningar som svenskarna tänker lyfta fram vid olika seminarier under årets världspingstkonferens, uppger Ulrik Josefsson. Tanken var att det skulle ha skett tillsammans med FN:s fredspristagare, läkaren och pingstvännen Denis Mukwege, som dock i sista stund har lämnat återbud och ersätts av teologen Estelda Alexander från Seymour Collage i USA.

Kongo och Sudan är exempel på länder där Sverige har arbetat nära tillsammans med de nationella pingströrelserna.

”Stark förändringsagent i världen”

– Forskare har på senare tid uppmärksammat att pentekostala grupper förmodligen hör till de starkaste förändringsagenterna i världen, om de har rätt utgångspunkter. De skapar inte bara nya sociala strukturer utan ger också en ny motivering för människor, och de ger en församlingsmiljö som kan vara med och förändra samhället i positiv riktning, säger Ulrik Josefsson.

– Kan vi hitta rätt inom detta kan vi vara med och förändra världen.

Brittiska kulturantropologen och ekonomen Dena Freeman vid London School of Theology är en av forskarna.

Konferens vart tredje år

Pingstledare från hela världen kommer tala vid olika samlingar under världspingstkonferensen. Svenska pingstföreståndaren Daniel Alm och Europaledaren Pelle Hörnmark finns med i var sina ledningsgrupper för konferensen.

Fakta: Världspingstkonferensen

Arrangerades första gången 1947 i Zürich i Schweiz och har sedan hållits vart tredje år. 2019 är det 25:e gången man samlas.

1955 och 2010 arrangerades konferensen i Stockholm.

De senaste världspingstkonferenserna har annars varit i Sao Paolo i Brasilien, 2016 och i Kuala Lumpur i Malaysia, 2013.

Corona och äldreboenden
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren
Sexhandel