Präst i Svenska kyrkan tittade på porr under resa med konfirmander

Förundersökningen mot en präst inom Svenska kyrkan, som misstänktes ha tittat på barnporr under en konfirmandresa, läggs ner.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Beslutet fattades efter att fallet utretts av Stockholmspolisens barnpornografigrupp.

– Vid genomgång av det som varit i beslag i ärendet har inget olagligt material påträffats. Vi har inte hittat något som pekar på något brottsligt, helt enkelt, säger åklagaren Sara Malmhester.

Prästen polisanmäldes av sin församling i Stockholms stift efter att konfirmander, som tyckt sig se prästen titta på barnporr, slagit larm. Konfirmanderna filmade prästen när han tittade på porr på sin dator på tåget från konfirmandresan. Prästen satt då på sin plats i en öppen tågvagn.

Enligt kyrkoherden, som sett ungdomarnas inspelning, rörde det sig otvivelaktigt om porr, skriver Dagens Nyheter.

Domkapitlet har kontaktats och en utredning av prästen väntas.

Kyrkoherden berättar för DN att lägret varit mycket uppskattat, bortsett från händelsen på tåget. Även prästen, som länge arbetat i församlingen, har varit mycket omtyckt och aldrig tidigare anklagats för oegentligheter.

TT och Dagen

KONVERTITEN ABBAS
Joakim Hagerius.
Foto: Natanel Gindemo
LUCIA
Staten och Svenska kyrkan
Kyrkominister Marita Ulvskog och ärkebiskop KG Hammar på 1998 års kyrkomöte i Sigtuna.
Foto: Ulf Palm/TT
Foto: Ulf Palm/TT
Foto: Francois Mori
Foto: Francois Mori