Religiösa ledare lovar bygga fred tillsammans

En gemensam deklaration om mänskligt syskonskap har undertecknats av påven Franciskus och storimamen av al-Azhar vid ett historiskt möte i Abu Dhabi.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

500 religiösa ledare och representanter för världens religioner deltog i helgen i ett stort interreligiöst möte i Förenade Arabemiratens huvudstad Abu Dhabi. I centrum för det historiska mötet stod påven Franciskus och shejk Ahmed el-Tayeb, storimam av al-Azhar och ordförande för Muslimska äldrerådet.

 

Läs också: Påven till Förenade arabemiraten för att stärka band

 

Ömsesidig respekt

Under mötet undertecknade de ett dokument "Om mänskligt syskonskap för världsfred och liv tillsammans". I deklarationen inbjuds "alla människor som har en tro på Gud och på mänskligt syskonskap att enas och arbeta tillsammans för att visa kommande generationer att man kan leva i en kultur av ömsesidig respekt och medvetenhet om den gudomliga nåd som gör alla människor till Bröder och systrar".

– Mötet var ett exempel på religionsdialog som inte börjar i teologiska skillnader utan i praktiska sociala frågor som förenar människor oberoende av religion, berättar Jakob Wirén, teologisk sekreterare hos Svenska kyrkans ärkebiskop.

Jakob Wirén deltog i mötet som representant för Svenska kyrkan och ersättare för ärkebiskop Antje Jackelén som hindrades att själv delta av pastorala åtaganden.

 

Läs också: Stormufti mötte kristen ledare för fredssamtal

 

Sociala frågor

De flesta kristna kyrkor av olika traditioner var representerade i Abu Dhabi liksom företrädare för Kyrkornas världsråd. Dessutom judar, muslimer, hinduer och buddhister. Samtalen kretsade huvudsakligen kring sociala frågor som migration, klimat, rasism, fattigdom och jämställdhet.

Mötet betecknas som historiskt, bland annat därför att det här var första gången någonsin som en katolsk påve besökte Förenade Arabemiraten.

– Det är signifikant för hur den nuvarande påven bedriver religionsdialog, med världens utmaningar i fokus. Betoningen lades på att vi alla är syskon, skapade av den ende Guden och då måste vi kunna leva och lösa problemen tillsammans. Vi kan inte uppnå fred om vi inte samtalar med varandra, säger Jakob Wirén.

– Det som gjorde särskilt starkt intryck på mig var att, i synnerhet de kristna och muslimska ledarna, betonade att de inte accepterar narrativet om ”civilisationernas kamp”. De vänder sig tydligt emot tanken om en global strid mellan kristna och muslimer. Vi är olika, men vi söker inte konflikt och krig utan samförstånd och fred. Vi är syskon, inte motparter på ett slagfält.

Muslimskt äldreråd

Dokumentet fördömer terrorism, kräver lika rättigheter och tillgång till utbildning för kvinnor, uppmanar de troende att ta hand om fattiga och utsatta och de religiösa ledarna till att kämpa för att få slut på krig, konflikter och förföljelse, moraliskt förfall och miljöförstöring.

Tror du att mötet och dokumentet kommer att få någon praktisk betydelse?

– Det återstår att se. Men det är intressant att påven väljer att teckna ett bilateralt avtal med Muslimska äldrerådet i vilket många betydelsefulla muslimska ledare ingår. Det är ett relativt nytt organ, skapat 2014 och relativt okänt men det kan komma att få en mer framträdande roll på den internationella scenen.

Hagia Sofia blir moské