Självsäker Trump vädjar om förbön då han ställs inför riksrätt

"Be en bön", var Donald Trumps budskap då beskedet kom att han ska ställas inför riksrätt. Det är också vad flera kristna i USA har gjort.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

När det i december stod klart att Donald Trump skulle ställas inför riksrätt gick USA:s omstridde president som vanligt ut på Twitter för att föra fram sin åsikt. Han började med att förklara att han inte gjort något fel, samt att bakom hela processen ligger den radikala vänstern i det politiska motståndslägret.

"Be en bön", avrundade han sitt budskap.

Flera i bön

Och visst har människor sedan dess bett för honom inför den uppmärksammade process som kan leda till att Donald Trump avsätts från presidentposten.

"Presidenten bad precis om förbön. Nu stormar vi himlen i försvar mot all ondska som omger honom. Jag ber att han ska ha modet att fortsätta ta kampen för de ofödda", svarade den katolske prästen Frank Pavone på Donald Trumps uppmaning i en uppmärksammad tweet som genast blev omskriven i flera stora medier.

USA framför allt

Nu när själva riksrätten drar igång är det pastor Franklin Graham som försöker samla en böneskara för Donald Trump.

"Be tillsammans med mig i dag för presidenten", uppmanade han på Twitter.

Franklin Graham är en av de evangelikala ledarna i USA som troget ställt sig bakom Donald Trump, att presidenten nu anklagas för att utöva utpressning mot Ukraina i syfte att underminera en motkandidat i det kommande presidentvalet är inget som ser ut att påverka stödet för Trump.

Franklin Graham skriver i stället lite spydigt att medan USA:s senat drar igång riksrättsprocessen befinner sig Donald Trump på World economic forum i Schweiz för att prioritera USA framför allt annat.

Läs också Protester inför Franklin Grahams 2020-besök i Sheffield


Självsäker Trump

Från det ekonomiska toppmötet sprider också Donald Trump självsäkra tweets om hur fantastiskt bra det går för USA:s ekonomi samt hur tröstlös processen mot honom är på hemmaplan. Gång på gång upprepar han att anklagelserna mot honom är bluff och båg.

Kaplan inledde processen

Men långtifrån alla böner som bes i samband med riksrätten handlar om att det ska gå väl för Donald Trump. Själva processen inleddes med att Senatens egen kaplan, Barry Black, bad en bön tillsammans med de församlade.

"Herre, medan våra senatorer förbereder sig inför dagens riksrättsprocess, erkänner vi att endast du är vårt hopp. Vi ber i ditt mäktiga namn. Amen."

Sedan tog Demokraternas ledare i Senaten, Mitch McConell, över taktpinnen och började läsa upp anklagelserna mot Donald Trump och skådespelet som följs av en hel värld kunde ta sin början.

Kristna kritiker

USA:s kristna är i dag splittrade i synen på presidenten, och de som motsätter sig honom gör det inte genom att uppmana till bön mot Donald Trump. Snarare handlar det om att lyfta fram argument och att protestera på olika sätt.

En viktig händelse är så klart Mark Gallis ledartext i Christianity Today från i december, där han pekade på Donald Trumps karaktär och att han är olämplig som president och borde avsättas.

Flera upprop

Inför riksrätten har olika upprop från kristna ledare presenterats, som tydligt tar avstamp i Mark Gallis skriftliga protest.

Newsweek rapporterar om ett upprop från 74 svarta kyrkoledare med uppmaning till evangelikala att överge sitt stöd till Trump.

Ytterligare ett upprop, i form av ett öppet brev från organisationen Global Center for Religious Research, kom lagom till riksrättsprocessen drog i gång. Nästan 40 kristna ledare och akademiker kommer där med uppmaning att sätta stopp för den evangelikala kulten som uppstått runt Donald Trump.

Läs också Ledare: Efterlängtat krav från Christianity Today om att avsätta Trump

Läs fler artiklar om Donald Trump

Alla tidigare artiklar
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren