Sveriges kristna råd besökte Migrationsverket

Myndigheten måste tro att asylsökande försöker bluffa sig in i Sverige via kyrkorna, menar Lasse Svensson från Equmeniakyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Fullsatta kyrkor och manifestationer på gator och torg ena dagen, ett möte med Migrationsverkets högsta ledning den andra. Sveriges kristna råd (SKR), en ekumenisk plattform för kyrkor i Sverige, är på krigsstigen när det kommer till konvertitfrågan.

De menar att Migrationsverkets bedömning av konvertiter ofta är felaktig samt att pastorers och prästers kompetens underkänns då de går i god för att en asylsökande är genuint kristen. Men framför allt finns en rädsla att för att konvertiter utvisas till länder utan religionsfrihet där deras nyvunna kristna tro kan sätta dem i en livsfarlig situation.

Namninsamling

Allt detta tog en delegation från Sveriges kristna råd med sig in på Migrationsverkets huvudkontor i Sundbyberg i Stockholm. Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan, svarade efter avslutat möte på Dagens frågor.

– Det här var ett möte där vi ville lyfta fram det som vi hade manifestationen kring, hur konvertiter behandlas i asylprocessen, säger han.

Mötet med Migrationsverkets ledning blev också ett tillfälle att lämna över frikyrkornas namninsamling "Rätt till tro" där 18 400 personer skrivit under kravet på att ta konvertitfrågan på allvar.

– Det är ett uttryck för att det finns en folklig samling bakom våra krav, menar Lasse Svensson.

Samma längtan

Trots kritik mot hur myndigheten agerar så säger Lasse Svensson att det samtidigt finns ett visst samförstånd.

– Migrationsverket vill naturligtvis också att det ska vara rättssäkert och att lagar ska följas, på många sätt ger de därför uttryck för att vi har samma längtan, säger han.

– Men vi känner från kyrkornas sida att det skaver, att människors kristna tro ifrågasätts starkt.

Alla avslag som kommer för att en asylsökande inte ses som genuint kristen innebär väl att Migrationsverket anser att det riktas en asylbluff mot kyrkor i Sverige?

– Jag vet inte vad Migrationsverket tänker kring detta. Men vi i Equmeniakyrkan och pingströrelsen jobbar med att titta på fall så att vi vet vad vi talar om. Det här är en genomlysning som är viktig, som är svårare att göra för en myndighet i Sverige eftersom de inte får registrera åsikter.

Men alla avslag måste tyda på att de anser att folk försöker bluffa sig in i Sverige via kyrkorna?

– Ja, det är min tolkning också.

”När vi inte åker iväg till en lägergård långt borta, utan håller oss hemma kan fler barn vara med. Dels blir det ofta billigare att vara hemma, och dels kan barn som bara råkar se att något händer trilla in spontant”, säger Julia Adolfsson på Frälsningsarmén om att arrangera barnläger i coronatider. 
Foto: Marina Lakotka
Foto: Marina Lakotka
Avkragningen i Luleå