Tonårsaborter fortsätter att minska

Antalet tonårsaborter fortsätter minska i Sverige, enligt Socialstyrelsen. Minskningen är tydlig, det rör sig om en halvering sedan 2009.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Även i den ålder där abort är vanligast, mellan 20–29 år, har antalet aborter minskat på senare år.

"Att aborterna minskar bland yngre kvinnor kan dels bero på ekonomiska subventioner av preventivmedel, och dels att kvinnor i större utsträckning än tidigare använder långtidsverkande preventivmetoder, som hormonspiral och p-stav", säger Inga-Maj Andersson, barnmorska och utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Fler tidiga aborter

Statistiken visar även att aborter som utförs tidigt i graviditeten fortsätter att öka. De flesta aborter utförs före vecka 7. Medicinsk abort, alltså med tabletter, är den vanligaste metoden.

Totalt rapporterades knappt 36 000 aborter i Sverige 2018.

Läs även | SD ändrar troligen sin syn i abortfrågan

Läs även | Ebba Busch Thor: Abortlagen kan behöva ses över

Premium Debatt om religionsfrihet och diskriminering - var går gränsen, under Dala Pride 2019 i Falun. Från vänster: Joakim Storck (C), kommunalråd i Falun, Gull Törnegren religionsvetare och etiker från Högskolan i Dalarna, Öyvind Tholvsen, pastor i Lugnetkyrkan och Christina Eriksson, kyrkoherde i Svenska kyrkan, Falu pastorat.
Foto: Thomas Österberg
Foto: Thomas Österberg