TV: Se Billy Graham predika 1957

Predikan är hämtad från Billy Graham Crusade 1957.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.