Ulrik Josefsson riktar kritik mot myndigheter

Ordföranden i Jönköping Pingst missnöjd över myndigheters långa handläggningstider och bristande kunskap kring frågor som rör tro.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ulrik Josefsson, ordförande i församlingen, anser att myndigheternas långa handläggningstid i asylärendena är "oacceptabel", och säger att vi har att göra med en av vårt lands mest utsatta grupper. Han och församlingen reagerar också starkt över okunskapen kring frågor om tro och religion från Migrationsverket, inte minst när muslimer konverterar och blir kristna.

– I möten med myndigheter så uppfattar vi att svenska analfabetismen inom trons område blir en direkt livsfara för människor. Människor som kommer till tro möts av oförståelse och ifrågasättande primärt för att myndigheternas representanter inte förstår.

– Detta är både provocerande och rättsosäkert, säger Ulrik Josefsson.

Läs även: Mahmoud orkade inte leva efter asylavslag