23 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Vad är Ibn Rushd?

Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som med jämna mellanrum kritiseras för att stå för odemokratiska åsikter.

1 av 2

Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund i Sverige som bildades år 2001. De jämförs ofta med de kristna studieförbunden Bilda och Sensus.

Själva säger sig förbundet stå på en klassisk svensk folkbildartradition, och främst riktar man sig till muslimer och ser sig som en viktig aktör inom det muslimska civilsamhället.

Får kritik

Samtidigt får Ibn Rushd ofta kritik och hamnar ofta i försvarsställning. Kritiker menar att studieförbundet har kopplingar till Muslimska brödraskapet, en islamistisk organisation som försöker påverka politiken i en religiöst konservativ riktning, främst i länderna i Mellanöstern.

Ibn Rushd har genom åren också kritiserats för att ha bjudit in kontroversiella talare med antisemitiska åsikter. Vissa menar också att Ibn Rushd är med och bygger upp ett muslimskt parallellsamhälle i Sverige.

Tillbakavisar anklagelser

Ibn Rushd finansieras via Folkbildningsrådet, och kritiker menar att statliga pengar inte bör gå till deras verksamhet. Studieförbundet själv tillbakavisar anklagelserna och menar att de i sin verksamhet arbetar för demokrati, inte minst lyfter de fram att de vänder sig till många nyanlända som via studieförbundets verksamhet får lära sig mer om hur svensk demokrati fungerar.

Uppmärksammad rapport

Kritiken mot Ibn Rushd blossade upp år 2017 då Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kom med en uppmärksammad rapport där de såg en koppling till det Muslimska brödraskapet.

Den följdes senare upp av ännu en rapport, skriven av Erik Amnå år 2019 på uppdrag av Folkbildningsrådet, där kritiken delvis finns kvar. Ibn Rushd påstods ha en "ideologisk anknytning till Muslimska brödraskapet".

Enligt Ibn Rushds ordförande Zana Muhammed är det här en felaktig slutsats. Han menar att Muslimska brödraskapet inte finns som organisation i Sverige, det som finns är enstaka individer som kan sympatisera med deras ideologi, men det är inget som kan kopplas till Ibn Rushds verksamhet.

Medeltida filosof

Ibn Rushd har tagit sitt namn efter en muslimsk filosof som var verksam under 1100-talet i det som i dag är Spanien, men som då var ett myller av mindre riken, vissa kristna andra muslimska.

I västvärlden går filosofen Ibn Rushd ofta under namnet Averroes och han anses vara en av de viktigaste filosoferna i den muslimska historien. Hans tankar har också spelat en viktig roll i västvärlden, inte minst hans kommentarer till den antika filosofen Aristoteles.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar