Var tolfte kristen förföljs för sin tro

Open Doors årliga summering visar att 215 miljoner kristna är förföljda, och att drygt 3 000 kristna dödades för sin tros skull förra året.
En rad orsaker ligger bakom, men radikal islam är det största problemet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Islamism är det i särklass största hotet mot kristna. Så har det sett ut under en längre tid när Open Doors kommer med sin "World Watch list", och årets lista är inget undantag.

33 av de 50 länderna där kristna förföljs som värst har muslimsk majoritet, och ytterligare en handfull länder är med på listan på grund radikala muslimska krafter, exempelvis Nigeria där Boko haram verkar.

Började på 90-talet

Open Doors har gjort sin ranking av kristen förföljelse sedan början av 1990-talet.

– Den långsamma förändringen som präglat den här perioden är att islamismen blivit allt påtagligare, säger Peter Paulsson, generalsekreterare i den svenska grenen av Open Doors.

Han säger att det handlar om att politisk islam radikaliserats, de radikala elementen har blivit mer utåtriktade och våldsfrekvensen har ökat.

Islamiska staten är det tydligaste tecknet på de allt mer radikala elementen inom islam, och deras brutala framfart mot kristna är väl känt. Nu har deras självutropade kalifat i Syrien och Irak fallit.

– Men på flera håll i världen finns grupper som lovat IS trohet, säger Peter Paulsson.

Han säger att många lockades med i drömmen om ett världsomspännande kalifat, och även om IS militärt är krossat, är inte den bakomliggande ideologin det.

Open Doors pekar i sin rapport ut Asien som nästa stora fäste för militant islamism, framför allt Filippinerna och Bangladesh.

GRAFIK: Se en större version av kartan
 

1 av 12 kristna förföljs

– Var tolfte kristen, globalt sett, utsätts för allvarlig förföljelse, säger Peter Paulsson, utifrån Open Doors rapport.

I västvärlden kanske det inte märks så tydligt, i Europa och USA hålls religionsfriheten högt, och där har kristendomen traditionellt också en stark ställning. Men i Asien och Mellanöstern är situationen en helt annan, där är var fjärde kristen på ett eller annat sätt utsatt på grund av sin tro.

Peter Paulsson

Nationalism

Vid sidan av islamism pekas nationalism ut som den främsta orsaken till att kristna förföljs, en regel som främst gäller Asien. Till stor del handlar det om en religiöst marinerad nationalism i hinduiska och buddhistiska länder, vilket innebär att religiösa minoriteter hamnar i kläm.

Indien med sin hindunationalistiska regering visar vägen, och i år hamnar de i "värstingklubben", där det råder extrem förföljelse av kristna. I släptåget kommer Nepal, där en mer intolerant form av hinduism också börjat gro.

– Nepal har inte varit med på vår lista sedan 2007, men dyker nu upp på plats 25, så där har det funnits en kraftig radikalisering, säger Peter Paulsson.

Även i buddhistiska länder finns samma tendens där religiösa minoriteter trakasseras och förföljs. Även om det drabbar kristna, så är det som gett störst eko i omvärlden trots allt Burmas utrensning av den muslimska folkgruppen rohingya.

Förutom religiös nationalism finns också en mer ideologisk nationalism, i form av kommunism. Kinas statliga kontroll av religion slår exempelvis mot landets kristna. Men det land som utmärker sig mest, alla kategorier, är Nordkorea. För 17:e året i rad toppar landet Open Doors lista på var i världen det är värst att leva som kristen.

Kristna länder på listan

På Open Doors lista över kristen förföljelse finns också Mexiko och Colombia, länder med en kristen majoritet som inte har problem med islamistiska rörelser.

– Där finns helt andra drivkrafter, förklarar Peter Paulsson.

Han säger att det beror på att kristna ledare blir måltavlor då de står upp mot drogkarteller och korruption, då de förespråkar en annan livsstil. Men det handlar också om konflikter mellan urinvånare och kristna.

– Urinvånare har sina egna stamreligioner, de har ensamrätt på vissa områden där kristna blir utsatta. Framförallt de som konverterar till kristen tro.

Statsministeromröstning