Viktiga dokument om Billy Graham offentliggörs

På måndag den 19 mars offentliggörs mängder av dokumentation om den nyligen bortgångne världsevangelisten Billy Graham och hans livsgärning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Billy Graham efterlämnade mängder av dokument efter sig, inte minst rörande sina kontakter med kända och mäktiga profiler. Materialet har samlats i en rad arkiv som inte fick offentliggöras före den store evangelistens död. Nu meddelar The Billy Graham Center Archives vid det kristna Wheaton College i Illinois att ytterligare två delar av det omfattande arkivet kommer att bli tillgängliga för forskare och allmänhet från och med måndagen den 19 mars.

 

Läs mer: Stefan Swärd: Vi behöver lära av Graham

 

– De här samlingarna är en skatt för var och en som är intresserad av pastor Graham, amerikansk evangelikalism, eller den globala kristendomen, säger Bob Schuster på arkivet i Wheaton på dess hemsida.

– Många kommer att ha nytta av att pastor Graham varit så generös att han bestämt göra dem tillgängliga för lång tid framöver.

De aktuella samlingarna omfattar åren 1940-1948, 1950-2012 (brev, predikningar, rapporter, promemorior, klipp och utskrifter, manus och anteckningar) och åren 1946-2015 (digitala kopior av brev, fotografier, anteckningar från telefonsamtal, tv- och radioprogram samt dokument och anteckningsböcker märkta med signaturen VIP (mycket viktiga personer)), samtliga bevarade från Billy Grahams högkvarter i Montreat, North Carolina.

 

Läs mer: Billy Grahams kista ställs ut i Washington DC

 

Flera av anteckningsböckerna rör evangelistens personliga relationer med politiska ledare världen över, bland dem USA:s presidenter under Grahams verksamma tid: från Harry S. Truman till Barack Obama. En av de efterlämnade böckerna ska i sin helhet vara tillägnad påven Johannes Paulus II.

För samtliga dokument gäller det att de inte får offentliggöras förrän 30 år efter tillkomst. Vissa omgärdas av ytterligare restriktioner.

Lilla Erstagården