Opinion


Tv-journalisten Steffo Törnquist är expert på spritdrycker. Han sitter i styrelsen för Spritmuseum och innehar stol nummer ett i Spritakademien. Han har publicerat flera böcker som fått goda recensioner.


Det är rätt av en församling att vårda sitt förtroendekapital eller, om man så vill, varumärke. Det finns ingen motsättning mellan detta och att betona den enskildes gudsupplevelse, menar Kjell-Erik Selin.