5 resultat för Abdolnaser Sadidi

Utgången av den stora kampen mellan regimen och folket kommer att avgöras på Irans gator av den unga generationen, skriver Abdolnaser Sadidi.

Iranier som kämpar för frihet har redan gjort detta val och gjort klart att de strävar efter demokrati, inte en återgång till monarki, skriver Abdolnaser Sadidi.

Iranier har under de senaste fem månaderna tydligt visat att de vill göra slut med all diktatur, vare sig den representeras av en mullah eller shah, skriver Abdolnaser Sadidi.

Sverige bör tar initiativ till en internationell kommission i FN:s regi för att ställa den iranska regimens ledare inför rätta för folkmord och brott mot mänskligheten, skriver Abdolnaser Sadidi.

Kandidaterna till presidentämbetet måste godkännas av det icke-valbara Väktarrådet som lyder under ayatolla Khamenei, skriver Abdolnaser Sadidi.