10000 resultat för ”Alf B Svensson”

Kyrkans utmaning i lågkonjunktur är att fortsätt uppmuntra givande, skriver Lennarth Hambre.

Regeringens förslag är framtaget utan tillräcklig insikt om hur civilsamhället fungerar, skriver Jakob Forssmed (KD).

Daniel Ringdahl: Det är en svår och smal väg att gå, men den leder till det eviga livet.

Om Katolska kyrkan vill medverka till att motverka aborter måste man lägga energi på att motverka oönskade graviditeter, skriver Irène Nordgren.

Låt er inte luras: skolans kris är en attitydkris - lärarnas och föräldrarnas.

Åsa Romson, Isabella Lövin och Märta Stenevi har alla presenterat hårdare migrationspolitik, skriver Marcus Jonsson.

Steven Crosson: Förvånansvärt tunn argumentation om konfessionella friskolor från Johan Pehrson.

Kommentar: Talarvalet i Lunds domkyrka väcker fler frågor än en.

Skolan behöver mycket stöd från Svenska kyrkan och frikyrkor för att höja intresset för religion bland både elever och lärare, skriver Ulla-Britt Hagström.

Om barn- och familjenormen är stark i samhället är den ännu starkare i kyrkan, skriver Victoria Vasquez.