10000 resultat för Anders Göranzon

Anders Robertsson är död. Tony Larsdal har skrivit detta minnesord om honom.

För sjätte året i rad hamnar Finland i överlägsen topp när FN rankar de länder där människor är som lyckligast.

Saker ändrar sig och vi med dem. Det är därför vi för det tredje beskriver Gud som den heliga Anden, ständigt blåsande, utmanande och förändrande. Vill man slippa blåsten får man nog ägna sig åt annat än kyrkan, skriver Michael Öjermo.

Jag började med tiden också störa mig på att Svenska kyrkan styrs av politiska partier via kyrkovalen – där självklart socialdemokraterna och partier till vänster om mitten dominerar, skriver Jakob E:son Söderbaum.

I början av 1980-talet påbörjades arbetet med två helbiblar, den ene som en reaktion på den andre. Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln.

Under en lysande blå himmel, och i nära nollgradigt vatten, lät två ungdomar döpa sig i Falkträsket, strax utanför Skellefteå.

Församlingen har – detta är entydigt evangelisk-luthersk teologi – rätten att kalla och insätta pastorer och predikanter i sin församling, skriver Anders Lindberg.

Steven Crosson: Alla religioner måste få synas och höras, även islam.

En ovanlig diplomatisk dispyt har bubblat upp mellan katolska kyrkan och Nicaragua, ett land där majoriteten av befolkningen identifierar sig som katoliker.

Ska böneutrop förbjudas eller ska det ses som en del av svensk kultur? Debatten om böneutropet har blossat upp igen.