7550 resultat för Annette Gren Johansson

Teologen Lars Johansson bekräftar bilden att allt fler inom nyandligheten intresserar sig för Jesus.

"Tyvärr har ett mänskligt misstag begåtts av en av våra medarbetare", säger verksamhetschefen.

Gunnar Weman var ärkebiskop 1993-1997. "Han brann verkligen för gudstjänstförnyelse", säger vännen Jakob Tronêt, kyrkoherde i Sigtuna.

Teologiska aspekter komplicerar frågan • Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd: Oavsett om vi vill eller inte hör vi i någon mån ihop.

Efter Fredrik Malms (L) uttalande om frikyrkor • "Jag blev så irriterad. Det är inte så att vi anordnar massdop för konvertiter.”

Majken Johanssons konstnärskap och lärjungaskap var med och skapade en tro som var rymligare, skriver Åsa Molin.

Dagen var med när Daniel Vecu Öhrlund Castro (S) hämtade inspiration hos Diakonia.

Vi vill inspirera unga människor att upptäcka och använda sina andliga gåvor i tjänst för Gud, säger Camilla Moberg.

Överlämnar en remiss till Lagrådet. Vill att lagändringen ska träda i kraft den 1 juli i år.