7698 resultat för Bengt Svensson

MANLIGHET. Även om män och kvinnor är mer lika än olika, finns det på gruppnivå biologiska skillnader - också ovanför halsen, skriver Alf B Svensson.

Största utmaningarna - och hur de tog sig vidare • "Vårda relationen till andra församlingar som redan finns i området."

Vet en pastor som lämnat gymnasiet, gått bibelskola, läst fyra år teologi och gått rakt ut i sin första pastorstjänst hur vår vardag ser ut?

Arvid Modéus, son till Växjö-biskopen Fredrik Modéus, har varit med om att planera kvällens möte mellan lundastudenterna och Frankrikes president Emmanuel Macron.

Tre specialiserade terapeuter om riskerna att se upp med • Prästen Larz Netz: ”Alla klienter som jag har träffat har tänkt på självmord. Vissa har också gjort försök”.

Föreståndaren Albin Karlsson: "Gnosjöandan präglar församlingen med entreprenörsanda och driftighet. Man får saker att hända."

Kulturkyrkan är en satsning i Göteborg där kyrkan kan ta ut svängarna.

Ledarpodden: Djupanalys av läget i Kristdemokraterna efter petningen av Skyttedal.

PROFETIOR. Vi behöver göra upp med den beröringsskräck för det profetiska som uppkommit av eventuella tidigare misstag, skriver Karin Malmström.

Ordförande Kerstin Enlund om varför bara sex kandidater är offentliga med att de ställer upp i kyrkoledarvalet i Equmeniakyrkan.