1503 resultat för ”Birger Thureson”

Ulla och Birger Thureson närmar sig 80 år och reflekterar över jämställdhet och det långa äktenskapets största prövningar.

Elisabeth Sandlund: Kortsiktig satsning på de allra fattigaste räcker inte i röstfisket.

Svårt att få till undervisning och själavård • Pingstförsamlingarna i Karlskrona och Västerbottens Mellanbygd var utan pastor i många år • Medlemmar får kliva fram och predika

Ungerns president hänvisade till religionsfriheten, som enligt honom är helig.

Birger Thureson: De första kristna vägrade sin tids samtidskultur där våld och förtryck hörde till dagordningen.

Ensamhet är den största bidragande orsaken till psykisk ohälsa och depression bland personer från 65 år och uppåt, skriver Birger Thureson.

Birger Thureson: Det finns en svärta i den dödsdömdes memoarer.

När man når en viss ålder betraktas man inte längre som en egen person med en egen vilja.

Lennart Jacobsson är död. Syskonen genom Birger Jacobsson har skrivit detta minnesord om honom.

Lovsångsledaren Andreas Sjöblom tycker delaktigheten i musiken är viktig.