237 resultat för Charlotta Norrby

Kyrkorna behöver satsa på att ta hand om unga vuxna så de inte lämnar församlingslivet, menar Charlotta Forsström, 27.

Om uppdraget att värna och förkunna den i skrift och tradition uppenbarade sanning om Jesus Kristus, hans kyrka och lära, råder samsyn mellan Benedikt och Franciskus, skriver Yvonne Maria Werner.

Den då 15-åriga Emanuela Orlandi var dotter till en av Vatikanens anställda och försvann på väg hem från en musiklektion. Nu ska Vatikanen utreda fallet.

Frikyrkopastorer om medlemmarna som kom tillbaks och försvann efter pandemin: "De har skaffat sig andra vanor".

Joseph Ratzinger brukade framhålla att ingen är tvingad att tillhöra den katolska kyrkan, men den som vill göra det måste acceptera dess tro och lära, skriver Yvonne Maria Werner.

I dag leder påve Franciskus en begravningsmässa för sin företrädare Benedikt XVI på Petersplatsen – en enkel ceremoni i enlighet med ex-påvens önskemål.

På torsdag den 5 januari firas en begravningsgudstjänst för den förra påven Benedikt XVI, vars kropp just nu ligger på lit-de-parade i Peterskyrkan.

Charlotta Smeds, chef för den svenska avdelningen på Vatikanradion, minns påve Benedikt XVI som närvarande och intresserad.

Vi påminner om det orimliga i att svenskt bistånd används för att främja svenska företags export, skriver företrädare för Act, Diakonia, PMU och Svenska missionsrådet.

För första gången på årtionden ökar nu fattigdomen i världen, skriver Charlotta Norrby, Erik Lysén och Mattias Brunander.