2437 resultat för Christer Mattsson

Stort bildreportage • Verkligheten bakom filmen Jesus revolution • Dagen berättar den mer okända historien om Lonnie Frisbee och Sverigebesöket som rörde om i kristenheten.

Frida Park: Hade Olof Palme blivit politiker med dagens samhällsklimat?

Låt oss aldrig ge upp hoppet utan – på olika sätt – fortsätta att kämpa trons goda kamp för vårt land och våra medmänniskor, skriver Stig Ekelund.

Fattigdom påverkar men är inte orsaken per se. Moralen är orsakernas orsak, skriver Bo Wennström.

Uppgörelsen med pastorn Christer Roshamn splittrade församlingen - alla anställda har sagt upp sig.

Replik. Många gängkriminella får i dessa dagar blod på sina händer. Men även i svåra fall kan vår Herre faktiskt förlåta och skänka frid, skriver Christer Ahlman.

Replik. Frågan handlar inte bara om hur vi bemöter människor utan berör indirekt äktenskapssynen, skriver 51 EFK-pastorer.

Konferensbesökarna ger sin syn på konferensens framtid.

Klimatförändringarna kan ge rädsla och uppgivenhet. Tre unga om berättar hur de försöker leva klimatsmart och behålla hoppet i en orolig tid.