2389 resultat för ”Christer Mattsson”

Carl-Gustaf Edhardt är död. Urban Thoms har skrivit detta minnesord om honom.

50-årsjubilaren Emil Mattsson önskar att att kyrkan hade lite mer samhälleliga uttryck och inte bara gudstjänster.

“Jag tror inte att det är något man förändrar via terapi eller bön”, sa Daniel Alm när han fick frågor om omvändelseterapi på Dagens Almedalen-seminarium.

Dagen i samarbete med Frälsningsarmén, Pingst – fria församlingar i samverkan och Evangeliska Frikyrkan anordnar flera intressanta seminarier under veckan.

Elin Gren: Det brukar ofta vara en startsträcka på nattmötena, men inte i år.

Missionären John Chau försök att nå världens mest isolerade folkgrupp med den kristna tron sätts under lupp.

Christer Aadland tycker att det känns overkligt att det åter är dags för Torpkonferensen.

Christer Mattsson skriver om hur kommunikation och sammanhang hör ihop.

Arbetet har inletts med Tyresös toppmoderna pingstkyrka - men alla i området gillar inte planerna.

Frida Park: Kyrkohistorien är full av nödvändiga och smärtsamma kompromisser.