2400 resultat för Christer Mattsson

Vi “vanliga” människor måste driva riksdag och regering till att göra det som är nödvändigt, ungefär som folket gjorde på 1800-talet, skriver Bengt Mattsson.

Kritiker menar att skolan Segrande liv har för nära kopplingar till den sektanklagade församlingen.

Kyrkosångaren Einar Ekbergs ackompanjatör under nio år har avlidit i en ålder av 95 år.

Frågan är om vi inte här rör oss vid kärnan av både frikyrkans kris och varför fler och fler ungdomar lämnar våra kyrkor, skriver Christer Svensson.

Är det inte dags att tänka nytt? Förr eller senare måste skiftet ändå ske, skriver Christer Nylander.

Konflikten på Bjärka-Säby blossade upp när Pingstkyrkan Linköping sa upp överenskommelse med Ekumeniska kommuniteten • Värdpastorn Eleonore Gustafsson: Det har varit mycket krishantering.

Visby stifts nya biskop Erik Eckerdal berättar för Dagen om varför han blev präst, om känslorna att bli vald till biskop och om sitt engagemang för nomineringsgruppen Posk.

Dagen var på plats under Bibelfestivalen i Örebro och frågade deltagare om deras syn på Bibeln.

Sällan har jordens skapelse blivit en så pass het politisk fråga som vid valet av andre vice talman. Julia Kronlid (SD) utvecklar sin syn på kreationism.

Dagen frågar tio utvalda profiler på Bokmässan: Vilken litteratur väljer du för att få tröst? • "Predikaren", "Mediterar över ett bibelord", "Tomas Tranströmer", "Psaltaren", "John Grishams bok Testamentet".