3450 resultat för ”Christina Halldorf”

Hans vän har hamnat i ekonomiska problem, men han känner sig tveksam om det är hans sak att ge ett lån. Terapeuten Christina Halldorf ger råd kring veckans relationsfråga.

1991 möter Stanley Sjöberg den muslimske apologeten Ahmed Deedat för en debatt om Bibeln och Jesus. Under frågestunden kliver en man fram och håller en flaska med vätska i handen.

Joel Halldorf: Det finns flera tecken på att de kyrkliga hierarkierna blir allt mer vaksamma mot det avvikande.

Jag tror att vi behöver rikta vårt tänkande mot Den Högste, för att inse vår egen litenhet, skriver Alf Svensson.

Frida Park: Agera mot talibanstyret - men inte alla som bär slöja är förtryckta.

Jubilaren Mick Lidbeck kände till berättelserna om sin missionärssläkt i Kina – men det dröjde tills hon blev 60 år innan hon själv åkte dit.

Märtha-Greta Halldorf är död. Katarina Halldorf Asiedu har skrivit detta minnesord om henne.

Det effektivaste sättet att producera mat har alltid varit en kombination av både växtodling och djurhållning, skriver lantbrukaren Göran Torstadius.

Ylva Eggehorn, Peter Halldorf och drottning Silvia är exempel på personer som skulle kunna ingå i ett böneråd åt ärkebiskopen, skriver Karl-Henrik Wallerstein.

Teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman diskuterar “The Return of the Russian Leviathan” av Sergei Medvedev och “Det fallna imperiet” av Martin Kragh.