3539 resultat för ”Cilla Eriksson”

Frida Park: Bulletins chefredaktör vet så klart att hans omsorg om enbart medelklassen inte rimmar med evangeliet.

Vi borde hysa mindre oro för vad som kan hända i kyrkorummet om hemlösa får söka skydd där, och mer oro för vad som är på väg att hända när de inte får göra det, skriver Birger Thureson.

EFK-församling på Söder i Stockholm låter hemlösa tillfälligt få sova på deras kyrkgolv.

KD-ledaren berättar varför hon ger sig in i striden om kyrkans natthärbärge.

KD-ledaren reagerade när nya avtalsregler hindrar hemlösa från att sova över som vanligt.

Hemlösa får inte längre sova i kyrkan över natten. De engagerade i härbärget protesterar nu mot beslutet.

”Läsarssångsambassadören” Roberth Johansson fyller 75.

Vi måste undvika godtyckliga kategoriseringar, börja lägga ansvaret för den sociala utestängningen på samhället och stärka lagstiftningen, skriver Per Eriksson och Hans Swärd.

Dagen listar femton poddar som inspirerar, uppmuntrar och utmanar kring kristen tro.

Sju svenska biståndschefer kritiserar planerna på att använda internationella biståndet som påtryckningsmedel mot mottagarländerna.