699 resultat för Emil Gillsberg

Almy Matondo känner sig hemma i förorten: “Alby behöver Jesus!”

Nya stadgarna ger Helena, Sivert och Emil möjlighet att delta i församlingsmöten och omröstningar. "Beslutet är väldigt viktigt, inte bara för mig."

Vad den här världen behöver mer än någonsin är vanliga människor som vill leva ut sin tro i sin vardag, skriver Frida Park.

Här är de nominerade till Dagens pris. Vem av dem har på kristen grund och på ett föredömligt sätt gjort avtryck i samhällsdebatten under 2023?

Cirka 800 vigslar hade kunnat vara ogiltiga, till följd av ändringar i vigselritualet.

Stor enkätundersökning bland pastorer, präster och kårledare. ⋅ Så tänker pastorer som vill se ett förbud. ⋅ Många osäkra.

Slutreplik. Vi behöver snarast utveckla en helhetssyn – på människa, natur och samhälle – och inte isolera enskilda problem från varandra. Allt hänger nämligen ihop, skriver Anneli Einarsson.

Genom att balansera utveckling med miljöhänsyn kan vi främja både vår planets hälsa och vår egen, skriver William G. Persson och Emil Dovrén.

Information om Årets Opinionsbildare, DagenGalan 2023. Vem tycker du har gjort avtryck i samhällsdebatten i år? Nominera din kandidat här.

Slutreplik. Enda möjligheten att hålla ihop EFK är att tydligt ta ställning för den äktenskapssyn som hittills präglat EFK, skriver Stefan Swärd.