27 november 2021

En tidning på kristen grund19 resultat för ”Erling Medefjord”

Det som skedde under kung Josia har relevans även i vår tid, skriver Erling Medefjord.

Vågar muslimska ledare slå ned på judehatet när kritiken mot Israel flammar upp, skriver Erling Rimehaug.

Tyvärr tycks den nya inriktningen anpassas för ekumeniska strävanden, Erling Medefjord.

Antingen har Anden systematiskt svikit kyrkan sedan begynnelsen, eller också förvaltar hon en insikt som alla kan ta del av.

Ett tomrum kommer alltid att fyllas. Det gäller både lokaliteter och människors själar.

Kyrkohistorien tycks tala emot att Petrusämbetet i Rom gett de troende nödvändigt skydd, skriver Erling Medefjord, bland annat mot bakgrund av Ulf Ekmans uttalande nyligen.

Hur vi bör adressera Gud själv har Jesus lärt oss. Ingenstans har vi uppmanats till bön via avlidna.

“I vems namn gör ni detta?”

När jag läser beskrivningen av hur viktig påven i Rom var i den tidiga församlingens historia undrar jag: Hur naiv får man vara? skriver Erling Medefjord.