241 resultat för Erling Medefjord

ISRAEL-PALESTINA. Det heter ofta i förslag till fredslösningar att uppdelningen i två nationer ska ske ”enligt 1967 års gränser”, skriver Anders Sjöberg.

Måhända kan en tillbakablick på pionjärernas sätt att förkunna om det bibliska dopets välsignelser lösa problemet, skriver Erling Medefjord i en slutreplik.

Vi har noggrant mejslat fram en formulering som gör att vi inte behöver ta ställning till barndopet, men ändå kan välkomna dessa syskon som medlemmar, skriver Clas Newman, Filadelfia Stockholm.

Varför envisas Filadelfia Stockholm med att ta steg mot ett mer allmänt och slappt föreningstänkande? skriver församlingsmedlemmen Erling Medefjord.

"Festen är över, det är tid att fasta." Det är mottot för den dag av bön och fasta som utlyst denna söndag.

Lennarth Hambre: Att se på Sverige som ett älskat fosterland måste vi kunna göra utan att behöva klassas som nationalister.

Vill stärka sockenkyrkan och göra Jäla kyrka till ett pilgrimscentrum.

Vill försöka uppmuntra till fler bönesatsningar, inte bara på nationaldagen.

Det är större chans att unga förblir i tron om fokus legat på kunskap snarare än på känslor och relationer, skriver Sofia Ödman.