11 maj 2021

En tidning på kristen grund21 resultat för ”Felix Schavon, student, Uppsala.”

“Varför vill de, moralisterna, lägga sig i andra människors liv?” Helt enkelt för att vi älskar dem, skriver Felix Schavon.

Replik. Kyrkan har haft glädje av det momentum som folkrörelser som metoo, Black lives matter och Extincion Rebellion har gett, skriver André Casselbrant.

Vad har vi som kyrka för visioner att nå ut med det glada budskapet, skriver Tommy Nilsson.

Vi behöver bli bättre på att förstå och respektera att efterföljelse kan se olika ut, skriver Sarah Grenholm.

Modern kristen förkunnelse har lagt stor möda på att argumentera för att Gud inte längre dömer, skriver Svante Rumar.

Vi ska inte låta oenighet i politiska frågor slita isär oss utan enas kring det som förenar oss, skriver Malin Cederberg.

I stället för att stoppa alternativen till förskola bör de uppmuntras och utvecklas, skriver Jonas Segersam (KD).

Till skillnad från Halldorf anser jag att det visst existerar tankefrihet för de som bedriver studier vid våra universitet i Sverige.

Vid universiteten finns ambitionen att alla studenter ska ha möjlighet att tänka fritt och pröva allt som levereras från lärostolarna. Det menar professor Fred Nyberg i en replik till Joel Halldorf, som menade att idén om det fria tänkandet är en modern myt.