31 juli 2021

En tidning på kristen grund30 resultat för ”Fred Nyberg”

Vi behöver söka en livsstil där vi lägger ner de mänskliga vapnen och på nytt börjar gestalta Kristus mitt i denna värld, skriver Bo Nyberg.

Allvarliga situationer i både enskilda liv och hela samhällen har förändrats när Guds folk vänder sig till Herren och ber, skriver Fred Nyman.

Gör verklighet av de globala målen i Agenda 2030, skriver Sveriges kristna råds arbetsgrupp för fred och mänskliga rättigheter.

Att inte erkänna det viktiga arbete som civilsamhället bedriver bara för att enstaka aktörer uppträder bedrägligt är korttänkt, skriver Lena Nyberg och Marie Pettersson Hallberg, MUCF.

Till skillnad från Halldorf anser jag att det visst existerar tankefrihet för de som bedriver studier vid våra universitet i Sverige.

Vid universiteten finns ambitionen att alla studenter ska ha möjlighet att tänka fritt och pröva allt som levereras från lärostolarna. Det menar professor Fred Nyberg i en replik till Joel Halldorf, som menade att idén om det fria tänkandet är en modern myt.

“Sårbarheten kan finnas kvar i svenska frikyrkoförsamlingar än i dag”.

Forskare: Det är ett typiskt mönster att fler söker vård efter sommaren, semestrar och högtider

4 frågor till Bernt Nordström, som är med i Huskören i Centrumkyrkan i Sundbyberg som till helgen firar sitt 20-årsjubileum.

Svaret på det problemet måste vara något annat än ett nytt biskopsämbete.