1347 resultat för ”Hanna Cajdert”

Dagen i samarbete med Frälsningsarmén, Pingst – fria församlingar i samverkan och Evangeliska Frikyrkan anordnar flera intressanta seminarier under veckan.

Vi vill ära Gud med vår konst, och förkunna. Vi hoppas att folk ska bli berörda och välsignade, säger Morgan Andersson.

Jag har inte förståelse för att jag är arbetsbefriad, säger pingstpastorn och anser att hans ursäkt för sitt ironiska inlägg om omvändelseterapi borde ha varit tillräckligt.

“Jag fick möjlighet att ta tag i min egen relation till Gud”, säger Nyhemsveckans ordförande.

En pojke rymde från en förskola i Södertälje och avled senare: "Man skakas i sitt innersta”.

Det som nu sker inom Pingst FFS överensstämmer inte med det vi baserar våra stadgar på: bibelordet, skriver Pingstförsamlingen i Ed genom fem äldste.

Rent medialt riskerar Antje Jackelèn en hel del genom att hon medverkar i pingströrelsens största sommarkonferens, skriver Mattias Sennehed.

Många, däribland flera politiker uppmärksammade den nye ärkebiskopen, men ingen partiledare.

Att bibelkunskapen sjunkit bland kristna i Sverige är många präster och pastorer ense om. Är man riktigt kristen om man inte läser Bibeln?

Kan man inte predika det enkla budskapet om Jesus som den enda vägen till Gud ska man inte bjudas in till Nyhemsveckan, skriver Hanna Lovisa Horgby.