28 november 2021

En tidning på kristen grund61 resultat för ”Hans Lindholm”

Hans Lindholm: Ofta förbluffande svagt bibelengagemang i mitt eget, och andra samfund.

Laila Andersson är död, Detta minnesord om henne kommer personal och kyrkfolk i Lötenkyrkan, Hans Lindholm vid pennan.

Jesus själv ger oss inte någon lista där vi kan pricka av tidstecken och se var i den yttersta tidens skeende vi befinner oss, skriver Hans Lindholm.

Gjorde snarare att vi beundrade de kristna artisterna än förändrade livet, skriver Hans Lindetorp.

Jag vet inte hur många bönetimmar jag lagt ned för att förvissa mig om Gud ser en uppgift för mig här, skriver Hans Eklind, KD.

En stram migrationspolitik är ett måste. Att inte blunda för de målkonflikter som finns är att utöva ett kristet samhällsansvar.

Att som i dag ha ett mål för hur mycket pengar som ska betalas ut måste överges till förmån för vad som ska uppnås, skriver Hans Wallmark(M) och Magdalena Schröder(M).

Sverige behöver omedelbart avbryta det generella biståndet och styra om så att det inte riskerar att hamna i fel händer, skriver Ebba Busch, Gudrun Brunegård och Hans Eklind, KD.

I Sverige hyllar vi "lagomprincipen”. Men återigen har vi en klart sämre utveckling på våra smittkurvor än våra grannländer, skriver Hans Luthman.

Sverige kan här lära sig mycket av hur andra länder involverat näringslivsaktörer i biståndet, skriver Hans Wallmark och Magdalena Schröder.