02 december 2021

En tidning på kristen grund346 resultat för ”Jonas Andersson”

Om något ska vara värt att dö för, måste det ju stå utom allt tvivel att det är sant, skriver ledningsgruppen för Sema.

Vad vi framför allt längtar efter är missionsuppdragets grundförutsättning: Jesus som enda vägen till frälsning, skriver företrädare för sex missionsorganisationer.

Varför inte öppna upp exegetikämnena vid svenska lärosätet för det vetenskapliga, historisk-kritiska studiet av Koranen? skriver Jonas Svensson.

Orimligt att alla religiösa symboler, plagg och handlingar ska likställas med varandra, skriver Christoffer Andersson, KDU.

Varje församling behöver axla uppdraget att nå svenskarna, skriver Andréas Andersson.

Nya församlingar kan bidra positivt till frikyrkornas problematiska åldersstruktur, skriver Jonas Melin.

Det är inte bara uppfattningar som kan sorteras in under partipolitik som är politiska, skriver Ida Andersson.

Kyrkan ska ta ansvar för det sociala och ekonomiska klimatet mellan människor så att alla får plats och ingen ställs utanför, skriver Margareta Andersson, Centerpartiet.

Att påstå att kristna adopterar som en del av missionsuppdraget är en förlegad syn och inte relevant för dagens kristna adoptivföräldrar, skriver Annika Andersson.