16 oktober 2021

En tidning på kristen grund160 resultat för ”Jonas Melin”

Nya församlingar kan bidra positivt till frikyrkornas problematiska åldersstruktur, skriver Jonas Melin.

SAM:s bidrag till svensk kristenhet är att visa hur man upprätthåller principen om enhet i det centrala och frihet i det perifera, skriver Jonas Melin, Jakob Svensson och Lina Skoghäll.

Kristdemokrati innebär inte att ge allt gott till alla - det är vänsterns politik - utan att ta ansvar, skriver Jonas Segersam (KD) och Denisé Cassel (KD).

Gud kan också förändra gamla vrak.

Män som trakasserar har skyddats av strukturerna. Det måste bli en ändring på det nu, skriver Jonas Melin.

Skaffa en hobby som inte har med corona att göra.

Det är inte fegt att ta hjälp.

Förändring och anpassning till det politiska landskapet är nödvändigt, men vår bestämda uppfattning är att vi som parti står fasta i våra värderingar, skriver Jonas Segersam och Denisé Cassel (KD).

Under senare år har det hörts en rad inlägg om att kristna i Sverige (och i andra länder) borde utgöra mer markerade röster i samhällsdebatten, skriver Jonas Hartelius.

Människor behöver höra evangeliet i ett sammanhang där de känner sig hemma, skriver Jonas Melin.