1071 resultat för ”Kristina Stolare”

Utmaning för Evangeliska frikyrkan när internationellt bistånd dras ned.

Talarna, datumen och teman att ha koll på inför årets stora sommarkonferenser.

Hanna Romell och Hanna Roberthson kände sig hemma bland alla rutinerade deltagare: Vi är gärna med om två år igen.

Kristina Patring, Svenska missionsrådet: Europadomstolen har tidigare "fegat ur" i frågor kring religionsfrihet.

Linalie Newman om att Saronkyrkan i Göteborg vill likställa samkönade äktenskap med äktenskap mellan man och kvinna.

Initiativtagaren: I det här läget är skäms jag inte för att säga att det är pengar som behövs.

"Vore inte bra just nu" • "Ja, Sverige bör ansluta sig" • "Låt befolkningen bestämma, dock inte när ett krig pågår"

Organiserad kyrklig närvaro i skolan behöver ske med stor lyhördhet utifrån en insikt att kyrkan är där på skolans villkor. För den som förstår detta står skolans dörr öppen, skriver fem debattörer.

Per-Olof Jacobsson är död . Barnen Per-Anders, Kristina och Maria, genom Maria har skrivit detta minnesord om honom.