269 resultat för Linalie Newman

Kyrkan har inte samma uppdrag som staten. Vi måste exempelvis skilja församlingens barmhärtighetstjänst från vad som skapar ett fungerande samhälle, skriver Hans Eklind (KD).

Förtydligande i samtal på Evangeliska frikyrkans medarbetardagar. "Fokus är hur vi kan bli mer välkomnande gemenskaper".

Inom flera svenska kyrkosamfund pågår samtal om hur man ska hantera och gå vidare med hbtq-frågorna. Här befinner sig Pingst FFS, Equmeniakyrkan, Trosrörelsen, EFK, EFS, Svenska kyrkan och SAM i processerna just nu.

Under tre dagar möts 220 pastorer till medarbetardagar i Falun.

Vi kan aldrig stämma in i ropen om att utvisa prostituerade eller den som kämpar med missbruk, skriver Linalie Newman och Ingemar Forss.

Evangeliska frikyrkans ordförande: Olyckligt att varken Immanuelskyrkan i Örebro eller Korskyrkan i Gävle väntat in samfundets gemensamma beslut.

Är det något som binder samman oss människor så är det vår osläckliga inre längtan. Det är en längtan efter intimitet, närhet och förening med den älskade. En längtan vi tycks dela med Gud, skriver John Sjögren.

Samfundets högsta ledning både beklagar och visar förståelse för att Örebroförsamlingen på eget bevåg beslutade att börja viga samkönade par.

I årets valrörelse verkar den moraliska skyldigheten att hjälpa inte längre lika självklar, skriver företrädare för 17 organisationer på kristen grund.

Den stora massan av församlingar och enskilda troende tycks ännu inte ha insett hur unikt långtgående inskränkningar av religionsfriheten som de socialdemokratiska förslagen kan innebära, skriver Per Ewert.