1912 resultat för Lukas Lind

Kommentar till Lukas 1:49 | Att låta något ske är inte att jämföra med passivitet. Den Mäktiges uppdrag kan verka vanskligt och svårt och beslutet ligger alltid hos den som får uppdraget. Men det krävs mod och tillit för att gå vad man uppfattar som Guds väg.

Kommentar till Lukas 1:48 | Tonåringens längtan att bli sedd och berömd föddes uppenbarligen inte med sociala medier. Men bara den som likt Maria förstår att först vila i Herrens blick kan rätt hantera massornas bifallsrop. Det måste välva sig en himmel över strålkastarljuset.

Kommentar till Lukas 1:46-47 | Så var finns Herrens storhet? I det här fallet hos en tonårstjej med ifrågasatt rykte i en bortglömd avkrok bland bergen. Sensmoral: Den som vill se Guds storhet bör hålla koll på marginalerna, på det som omvärlden förbiser eller ringaktar.

Kommentar till Lukas 1:30 | Vem vill inte vara unik, modig och beredd att utföra storverk? Det är bara det att storverk ofta kommer med både omak och smärta. Och bara den som står fast vid sitt uppdrag också när det kostar på kommer att göra skillnad.

“Vill man ta sig an frågan om ofrivillig ensamhet kan man inte tänka bort kyrkorna”, säger Jakob Forssmed efter att ha träffat Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus.

Josefina Gniste om självtvivlet, nya skivan och kampen för att inte anpassa sig efter vad folk ska tycka.

Hon drömde om fortsatt arbete i högriskområden tills hon träffade Lars.

Pastorn Sven Öhrman uppmuntrar församlingar i hela landet att samla till bön för Ukraina på krigets årsdag den 24 februari.

Nu inleder Rickard Lundgren TV-satsningen “Hur funkar det” där han möter kristna funktionshindrade.

Rickard Sundström imponeras över åldringarna Hanna och Simeon i templet.