1881 resultat för ”Lukas Lind”

Jan och Erik Eckerdal ligger bra till i biskopsvalen i Visby och Linköping.

Kommentar till Lukas 22:26 | Det ligger en stor lättnad – och kraft! – i att slappna av och betrakta sig som minst. Det betyder inte att folk får trampa på en, men det blir mycket tid och kraft över när prestigen inte har förstaplatsen i livet.

Natalie Gerami romandebuterar med sina erfarenheter om trafficking. "Tänk så mycket lidande vi skulle kunna lindra om alla tog sitt ansvar."

Sverigedemokraternas grundideologi är besläktad med rasismen, skriver Hasse Boström.

"Kvinnans nya frihet blir ett hot mot de strukturer av makt som finns", skriver Åsa Molin utifrån söndagens evangelietext.

Dagens ledarredaktion: Vi har råd att bry oss om de fattigaste.

Samtidigt som det politiska landskapet blivit rörigare är det knappast önskvärt med någon partipolitisk likriktning bland kristna, skriver Jacob Rudenstrand i en kulturdebatt.

Hur kan man låta en enskild sakfråga utgöra enda bevekelsegrunden för ett riksdagsval, och hur kommer man, från ett kristet perspektiv, fram till att ge just Miljöpartiet sin röst? skriver Timoteus Lind.

Kyrkohistorikern föreslog "pingstvänner" som ett humoristiskt svar på de fem minoritetsfolken.

Awakening-ledaren talade om utmaningar för kristenheten på Europakonferensens första heldag.