833 resultat för Madeleine Lidman

Dagens recensent har sett bioaktuella “Madeleine och taxichauffören”.

Kommentar: Han var en enhetens ledare

Nu har det gått 20 år och många mil har rullats.

Familjer bör inte dumförklaras av politiken; familjen ska ges möjlighet att kunna fatta sina egna beslut om hur de vill utforma sin tillvaro och få ihop vardagspusslet.

Kärleken till Jesus, hustrun och församlingen är det centrala i livet för Lars Eric Nilsson som fyller 90 år.

Kommunen nekar EFK-kyrka bidrag för att spara el - för kyrkan inte är religiöst obunden: "Tragiskt!" säger Bitte Lidman, Mokyrkan.

Pastorn Josef Barkenbom menar att han har fått sluta “utan sakliga skäl”, efter sin instagramvideo som ledde till diskussioner.

Jag tror att det ligger drivor av ogråten gråt vid ytterdörrarna till våra kyrkor, skriver Tomas Sjödin i en kulturessä.

Terapeuten Madeleine Cocozza: Grundproblemet är att vuxna som skilt sig utgår från sina egna behov, i stället för barnens.

Olle Konnebäck har en lång lärargärning bakom sig. Men sin blivande hustru träffade han när han jobbade på Förlaget Filadelfia på 1940-talet.