5173 resultat för Martin Smedjeback

Anställda måste anonymt kunna larma om missförhållanden • Så har kristna organisationerna gjort.

Dietrich Bonhoeffer offrade sitt liv i kampen mot nazismen. "Bonhoeffer" skildrar hans liv och gärning och ska ha premiär under 2024.

Kanadensisk kommission menar att jul och påsk är del av systematisk diskriminering mot minoritetsgrupper.

“Vi har behov av bilder som kan hjälpa oss att komma åt det vi känner”, säger han till Dagen.

Ministern med ansvar för civilsamhället menar att det finns en god dialog kring gängkriminaliteten.

SVENSKA KYRKAN. Jesus kallar oss inte främst in i kyrkan, han kallar oss att gå ut och göra människor till lärjungar, skriver Ida Ardeby.

Professorn Helena Nordh har forskat om svenska begravningsplatser i 10 år: "Anhöriga känner inte till att de har ganska stort inflytande."

Men vad hände med församlingen som tvingades flytta? Dagen har pratat med Roine Wesslander, som växte upp i Sandby Missionshus.

Samtliga medarbetare drabbade • Svenska kyrkan till Dagen: "Vi jobbar intensivt med detta."

Uppmärksammad bönesamling på torsdagkvällen • Pressades om Israel •"Det är svårare att hata någon som jag har bett för", säger ärkebiskop Martin Modéus.