495 resultat för Micael Grenholm

Kommentar: När Carina Bergfeldt bjuder in fattas de kritiska frågorna.

"Jag tror att människor kommer att bli kristna genom AI-botar", säger Micael Grenholm efter att ha provat den senaste tekniken inom AI.

Jesusordet “Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren” torde kunna anföras som ett skäl till att bejaka vapentjänst, skriver Gunnar Hyltén-Cavallius.

Malmö stad och Palladium uppmärksammade jubilaren med en hyllningsplakett som hon själv fick avtäcka.

Om ickevåldsprinciper ska kallas för “kristna” måste det tydligare synliggöras hur välförankrade dessa är i Guds Ord och i Kristus, skriver Pascal Andréasson.

De ryska och ukrainska män som vågar stå upp för fredliga sätt att hantera situationen i Ukraina behöver såväl uppmuntran som skydd mot förföljelse, skriver Lotta Sjöström-Becker.

Vi ser alltför ofta invaderade länder som villigt lyder de nya härskarna när de misslyckats med att döda dem, för man tänker sig att inget annat än våld fungerar.

Chefredaktören har ordet: Förintelsens minnesdag är över - men judar hotas till livet året om.

TV: Vi öppnar lådorna med kryckor och proteser efter alla som ska ha blivit helade • August Åhlén startade sjukhus i Gävle där man behandlade med oljesmörjning och förbön • Åtalades fyra gånger för kvacksalveri

En jacka från Auschwitz blev början på en större berättelse från det förflutna. Dokumentärfilmaren Johan Palmgren tar nu emot Micael Bindefelts stipendium till minne av Förintelsen.