517 resultat för Micael Grenholm

Slutreplik. Jesu ord om att vi ska behandla andra människor som vi själva vill bli behandlade innebär att vi omöjligen kan utvisa någon annan till förföljelse, skriver nio representanter för nätverket #rättilltro.

Filmen om 1970-talets jesusrörelse gör succé på biograferna - passerat bland annat ”Barbie” och “Oppenheimer”.

En film som har mycket att säga oss idag. Det menar flera av de kristna profiler Dagen talat med som såg "Jesus Revolution" vid premiären.

Lagen om anmälningsplikt blir en förlängning av den förföljelse som papperslösa med felaktiga avslagsbeslut flyr ifrån, skriver nio representanter för nätverket #rättilltro.

Vi är en aktiv minoritet som är väl integrerad i samhället. Vi behöver inte någon som klappar oss på huvudet eller på axeln, säger Channa Bankier.

En vädjan till kristenheten, att vi nu hjälps åt att sprida informationen, säger Maria Viklund, Barfota productions.

Anders Wejryd har agerat både globalt och lokalt sedan han lämnade uppdraget som ärkebiskop.

Slutreplik. Visst kan AI lära oss saker om själva livet och dess frihet. Men hjärtats ja till Gud är människan förbehållet, skriver Åke Bonnier.

Replik. Frågan handlar inte bara om hur vi bemöter människor utan berör indirekt äktenskapssynen, skriver 51 EFK-pastorer.