93 resultat för Nima Motallebzadeh

SD-politiker och KD-ministrar drabbade samman i riksdage. Både Acko Ankarberg Johansson och Jakob Forssmed fick stå upp för religiösa minoriteters rättigheter.

Jesusrörelsen var en gren av judendomen som judar och hedningar anslöt sig till. Jesusrörelsen växte från att vara en judisk sekt till att bli en världsreligion, skriver debattörerna.

Guds förbundsfolk består både av judar och hedningar, och det som utmärker denna skara är att de alla har fötts på nytt till tro på Jesus Kristus, skriver Nima Motallebzadeh.

Det ersättningsteologiska perspektivet söker radera alla judiska element ur Guds pågående frälsningsplan, skriverJoel Richardson och Miriam Malmgren.

Dagen sammanfattar de hållningar som framkommit på debattplats.

Fredrik Wenell: När Bibel och trosbekännelserna inte är tydliga gäller försiktighetsprincip.

Bibeln talar om en eld som leder till död, inte en död som leder till eld, skriver Daniel Hultberg.

Problemen uppstår när vi ska försöka harmonisera de olika texterna för att hitta ett enda svar, skriver Mikael Tellbe.

Vi syndare är inte kvalificerade att bedöma Guds domar. Gud är rättvis när han (för)dömer, skriver Nima Motallebzadeh.

Skärpta riktlinjer efter omstridda hbtq-tavlan i kyrka.