89 resultat för ”Nima Motallebzadeh”

Dagen sammanfattar de hållningar som framkommit på debattplats.

Fredrik Wenell: När Bibel och trosbekännelserna inte är tydliga gäller försiktighetsprincip.

Bibeln talar om en eld som leder till död, inte en död som leder till eld, skriver Daniel Hultberg.

Problemen uppstår när vi ska försöka harmonisera de olika texterna för att hitta ett enda svar, skriver Mikael Tellbe.

Vi syndare är inte kvalificerade att bedöma Guds domar. Gud är rättvis när han (för)dömer, skriver Nima Motallebzadeh.

Skärpta riktlinjer efter omstridda hbtq-tavlan i kyrka.

Ingenstans i Nya testamentet målas tungotal upp som det primära redskapet för vår helgelse. skriver Nima Motallebzadeh.

Lösningen i striden mot synden är inte enbart att memorera Guds ord utan att låta sig uppfyllas av och ständigt be i Anden, skriver Jonatan Fransson.

Den njutning Gud erbjuder oss i Kristus överträffar varje syndig njutning i kosmos, skriver Nima Motallebzadeh.

Kyrkoherden i Malmö pastorat om uthyrningen av Lockarps kyrka.