16 oktober 2021

En tidning på kristen grund210 resultat för ”Olof Brandt”

Vi behöver ta ansvar för att underlätta detta steg i en ung människas vandring med Gud, skriver Olof Brandt och P-O Flodström, Bibeln idag.

Om vi är ute efter att nå sanningen behöver vi ett bättre samtalsklimat, skriver P-O Flodström, Andréas Skogholm, Cilla Eriksson, Olof Brandt och Niklas Björklund.

Gästledare: Det stora lackmustestet på äkta andlighet är att hålla fast vid vad som är skrivet, skriver Olof Djurfeldt.

Redan när vuxna dricker måttliga mängder alkohol påverkas barnen negativt, skriver Per-Olof Svensson.

Under jubileumsveckan för Dagen 75 år återpublicerar vi fyra ledare från 1940-tal, 1960-tal, 1980-tal och 2000-tal. Detta är den tredje.

Pandemin tvingar oss att fira jul på mer begränsade sätt än vanligt, skriver Sven-Olof Johansson.

De insikter pandemitiden gett behöver forma vårt sätt att handla och prioritera framöver, skriver Olof Edsinger, Charles Kridiotis och David Ekerbring.

Olof Edsinger avslutar debatten om en kristen syn på Gamla testamentets bud.

– Vi behöver förstå deras skäl, säger Olof Brandt, generalsekreterare i Bibeln idag.

Olof Edsinger lyfter fram likheter och skillnader under rörelsernas framväxt i en kulturdebatt.