10000 resultat för Olof Edsinger, generalsekreterare Svenska evangeliska alliansen och aktuell med boken

Som ett första steg mot sitt kyrkbygge säljer Pingstförsamlingen i Umeå Tornhuset, en av stadens äldsta byggnader där församlingen bland annat drivit Café Station.

Präst från Betlehem besökte London för att sätta press på makthavare. Ville även träffa den engelske ärkebiskopen.

Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina upplever många ukrainare i Sverige läget som hopplöst.

Ryssland hotar det demokratiska Europa i dess helhet, skriver Lars Adaktusson.

Ställer in besök på bibliotek då hon inte känner sig välkommen längre.

Pastorsdottern Amanda Rincón Jonegård från Love is Blind • Krisen när sanningen kom fram: Nyblivna maken hade ett barn med en annan kvinna.

DOP AV KONVERTITER. Ur Sveriges kristna råds perspektiv är det inte acceptabelt att sätta religionsfriheten på paus under en process som i vissa fall kan pågå flera år, skriver Sofia Camnerin och Jan Eckerdal, SKR.

Kommentar till Psaltaren 130:6 | Vishet är att längta efter rätt saker, eftersom vår längtan styr våra liv. Då blir frågan: vem är Herren? En ogin glädjedödare? De som lever nära honom brukar berätta om ljus och hopp, glädje och kärlek – allt det där som vi längtansfullt sträcker oss efter.

Acapella- och humorgruppen planerar nu dessutom en krogshow om Bibeln