02 december 2021

En tidning på kristen grund394 resultat för ”Olof Edsinger”

Om man inte håller med anses man inte stå för allas lika värde - och stämplas som ond, menar Olof Edsinger.

Olof Edsinger lyfter fram likheter och skillnader under rörelsernas framväxt i en kulturdebatt.

De insikter pandemitiden gett behöver forma vårt sätt att handla och prioritera framöver, skriver Olof Edsinger, Charles Kridiotis och David Ekerbring.

Olof Edsinger avslutar debatten om en kristen syn på Gamla testamentets bud.

Om något ska vara värt att dö för, måste det ju stå utom allt tvivel att det är sant, skriver ledningsgruppen för Sema.

Vad vi framför allt längtar efter är missionsuppdragets grundförutsättning: Jesus som enda vägen till frälsning, skriver företrädare för sex missionsorganisationer.

Jag känner inte någon enda kristen som inte vill “inkludera hbtq-personer i församlingen, skriver Olof Edsinger.

Den orättfärdiga manliga dominansen är en konsekvens av syndafallet, skriver Olof Edsinger.

Gapet mellan kvinnorörelsens och den bibliska världsbilden har vidgats. Som kristna kan vi inte ta över denna rörelses budskap rakt av, skriver Olof Edsinger i en debattartikel.

2010 antogs Lausannerörelsens överenskommelse om världsevangelisation. Tio år senare samlas man igen för att diskutera evangelisation i Europa.