10000 resultat för Per Danielsson

Kyrkorna bjöd på musikfest när Göteborg fyllde 400 år.

Önskar att fler frikyrkor funnits med för att tala om hopp och socialt arbete i Stockholms utsatta områden.

Klyftan kring synen på Bibeln, sex och äktenskap har blivit djup, skriver Per Ewert.

SAM:s missionsledare menar att frågan om de unga vuxna är en av de viktigaste för att vända den nedåtgående medlemstrenden i hela samfundet.

Per-Johan Stenstrand: Vi vill dra erfarenheter från varandra.

Christer Sturmark och Jacob Rudenstrand argumenterar för att många landat fel i debatten om Rasmus Paludans koranbränningar.

Victoriaförsamlingen i Berlin välkomnar unga och förmedlar historia.

Kyrkor tvingas göra svåra avvägningar kring vilka man kan hyra ut till. Arkitekten Göran Reierstam tror att det finns risk att vissa församlingar till slut inte har råd att vara i sina egna lokaler.

Steven Crosson: Det var kyrkan Jesus kallade till barmhärtighet, inte Sida.