269 resultat för Priscilla Ganda Mall

Dagen besökte Sveriges största asylboende - Resta gård utanför Vänersborg.

I dag har man inte koll på uttryck som skapelse, synd och frälsning, skriver Daniel Röjås.

– Vi hoppas kunna ta 300 initiativ de kommande tio åren, säger Daniel Alm.

Fredrik Wenell: Om synden avskaffas är frälsning inte längre nödvändig.

Om någon är brinnande i anden och talar varmt om Jesus så hör man Guds församling till - oavsett om man är döpt, skriver Sven Degerfält.

När Pehr Granqvist år 2002 disputerade på en avhandling om anknytningsteori och religiositet, rynkade många av hans kollegor på näsan.

Det finns alltid en frestelse för predikanter att sluta förkunna omvändelse från synd, skriver David Ekerbring.

Lennarth Hambre: En församling utan barn, ungdomar och unga vuxna har inte någon framtid.

Vi behöver fråga oss själva om vi har svikit dem genom att inte sätta oss in i vilka frågor de faktiskt funderar över, skriver Kai A Johansen.

Årets Marsch för livet väntades bli särskilt stor, både med tanke på att pandemin är över och för att prolife-rörelsen firar föra sommarens HD-dom om abort.