6043 resultat för Richard Svensson

Det är hög tid att samarbeta i Sveriges viktigaste fråga: våra barns framtid, skriver Beryl Lindeman.

Är ett av partiets mest kända ansikten - och en omstridd politiker.

Samfundet kan överge modellen med en kyrkoledare och två biträdande kyrkoledare.

Kulturantropologen Mikael Kurkiala arbetar på kyrkans kansli – men tycker inte att tron genomsyrar verksamheten.

Palestinas president talade inför FN:s generalförsamling.

Initiativtagaren Lina Vikberg hoppas att ungdomarna ska trivas: ”Det är en fantastisk lokal i ett fantastiskt läge.”

Stor enkätundersökning bland pastorer, präster och kårledare. ⋅ Så tänker pastorer som vill se ett förbud. ⋅ Många osäkra.

I stället för att göra lärjungar av våra unga har vi underhållit dem med tuggummilekar och filmkvällar, skriver Ray Baker.

”Det gör oss besvikna att kommunen inte längre ser de kristna kyrkorna i Tibro som naturliga aktörer”.

Ny stor enkätundersökning med församlingarna presenterades på kyrkokonferensen i Helsingborg.