73 resultat för Sameh Egyptson

Det nyligen avslutade klimatmötet Cop27 får både ris och ros från kristna miljökämpar. Stefan Swärd talar om besvikelse, men Stefan Edman ser hopp i att det skapats en fond för de mest utsatta länderna.

"Gud har öppnat en dörr, och där vi kan bidra till hela Mellanöstern", säger Niklas Piensoho om mötet.

Palestinska islamistgruppen Hamas, som styr Gaza, hyllar söndagens attack som en “hjältemodig operation”.

I debatten får det fundamentalistiska, konfessionella perspektivet ett ensidigt övertag, skriver Sameh Egyptson.

Vi finner ingen motsvarighet till detta i andra skrifter – säkerligen inte i Bibeln, skriver Kashif Virk.

Varför inte öppna upp exegetikämnena vid svenska lärosätet för det vetenskapliga, historisk-kritiska studiet av Koranen? skriver Jonas Svensson.

Synen på Koranen som ofelbar ifrågasätts vid europeiska universitet. Svensk islamologi däremot är utomordentligt svag på textkritisk och källkritisk forskning, skriver Sameh Egyptson.

Centerpartiet bör föra ett ordentligt samtal om tolkningen av religionsfrihetslagen och om stödet till islamistiska organisationer, skriver Sameh Egyptson.

Svenska kyrkans samarbetspartner Islamic Reliefs koppling till Muslimska brödraskapet är ställt bortom allt tvivel, skriver Johan Westerholm.