20 juni 2021

En tidning på kristen grund186 resultat för ”Sofia Camnerin”

Vägen till försonad mångfald är inte enkel, men börjar med att inse att centrum inte är fyllt av oss själva utan av Gud, skriver Sofia Camnerin.

Kontrollerande strukturer som skapar hierarkier finns också i kyrkorna, skriver Sofia Camnerin.

Hatet trivs i ingenmansland, det tomrum som uppstår när vi isoleras i våra egna världar, skriver Sofia Camnerin.

Många barn är i djupet av sina hjärtan oroade, somliga till döds, skriver Sofia Camnerin.

Sofia Camnerin är Sveriges kristna råds nya generalsekreterare.

Tidigare kyrkoledaren om smärtan när hon inte längre kunde skydda sitt barn och socialtjänsten fick ta över.

Kristen tro utlovar inte säkerhet, inte heller styrka. Men Gud lämnar oss inte i lidandet, skriver Sofia Camnerin.

Tack vare liberalismen har vi synliggjort hur gemenskaper blivit exkluderande, skriver Sofia Camnerin.

Inför 2019 har vi en serie där ett antal personer får skriva om vad de önskar sig av det nya året.

Sofia Ödman har läst Daniel Röjås "Världens vackraste berättelse".