10000 resultat för Thomas Leyser

Rick Warren tar församlingen Saddleback Church i försvar - argumenterar mot utslutning vid samfundets årsmöte.

Används för allt från drop-in-vigslar till doktors-promoveringar. Men det finns gränser för vad domkyrkan inbjuder till.

Facebooksändning nådde en miljon - nu kommer somalier till tro på Jesus.

Ny antologi lyfter behovet av förändring i församlingar - för omvärldens skull.

”Vi fick använda våra näsor för att hitta felet.”

Här är argumenten som ligger bakom de nya råden om samkönade relationer från Evangeliska frikyrkan.

Teologen Bruno Frandell om varför Bibeln inte bara bör läsas utan också studeras.

Sveriges frikyrkosamråd avsätter medel för att personer som farit illa i en församling ska kunna få stödsamtal.

Nyhetsreporter Thomas Österberg om sitt reportage om profetiska budskap, från Svenska kyrkan i Lysekil.

Hur tar man emot ett budskap från Gud? • New wine-ledare vill träna kristna att lyssna in Guds röst • Kristna ledarnas bästa råd till den som vill förmedla ett profetiskt budskap - och hur den som tar emot budskapet bör agera.