250 resultat för Torkel Lindahl

103 motioner till kyrkomötet har kommit in detta år. Dagen dyker ner i några av dem.

Jesusrörelsen var en gren av judendomen som judar och hedningar anslöt sig till. Jesusrörelsen växte från att vara en judisk sekt till att bli en världsreligion, skriver debattörerna.

Dagen listar mängden lyssningar för 320 av de svenska artisterna.

Maja Karin Lindahl har läst “Kristus förkunnar vi: Så motverkas kyrkans inre sekularisering” av Karin Johannesson.

Orden om “öppenhet och samtal” klingar tomt när man i slutändan vill använda maktmedel och tvång för att likrikta kyrkan och rensa ut alla som inte håller med, skriver Torkel Lindahl, Maria Andersson och Leif Nordlander.

Vad är det egentligen för sorts kyrka vi vill vara? skriver Torkel Lindahl, Maria Andersson och Leif Nordlander.

Maja Karin Lindahl har läst “Och plötsligt ska vi minnas” av Susanne Dahl och Kent Wisti

Frimodig kyrka: Skulle vara ett svek av kyrkomötet att anta motionen.

Jubilar Anders och Marita diamantbröllop

Öyvind Tholvsen: Alltför mycket försvarsspel ger inte resultat.