Starka reaktioner efter ”Bögbotarna”

Tv-programmet ”Bögbotarna” har fått många att reagera. Både på prästernas agerande, SVT:s metod att utnyttja själavårdssamtal och huruvida de förböner som genomfördes faktiskt går emot Svenska kyrkans regler.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Med en dold kamera och en påhittad karaktär har SVT under tre månader gjort en granskning av Svenska kyrkans agerande och sätt att se på homosexualitet. Genom att karaktären ”Calle” sökt upp präster och bett om hjälp för sin homosexualitet ville SVT undersöka om prästerna erbjöd att genom bön bota den homosexuella läggningen. Bertil Murray är en av de präster som blev granskad och smygfilmad under själavårdssamtal.

I programmet svarade han ”det kan vara olika hur djupt det sitter” på Calles fråga om han skulle kunna bli botad genom förbön.

Efteråt bad Bertil Murray även för Calle att han ska kunna känna kärlek till en kvinna.

”Något vi inte står för”

Solveig Ininberg är stiftsdirektor i Uppsala stift och chef till Bertil Murray. Hon kommer att ha ett möte med honom på måndag morgon för att diskutera det som inträffat.

– Vi har en präst som ger uttryck för något Svenska kyrkan inte står för och vi ska ha ett samtal om hans roll i framtiden, säger hon till Dagen.

Hon menar att Bertil Murray även i andra sammanhang gett uttryck för sin ståndpunkt om homosexuella, genom sitt engagemang i Frimodig kyrka.

– Man blir inte avskedad för att ha olika åsikter, men detta kan påverka hans arbetsuppgifter, säger Solveig Ininberg.

Kan inte kommentera

Bertil Murray väljer själv att inte kommentera programmet utan läser upp ett uttalande från en lapp när Dagen ringer upp.

– ”Eftersom det som filmats är hämtat vid själavård är jag vid Gud förbjuden att samtala om det inslaget tar upp”, läser han.

Anders Wejryd, Svenska kyrkana ärkebiskop, var i slutet av programmet inbjuden att kommentera inslaget.

– Man ska inte bryta mot de regler vi har. Man ska inte ägna sig åt detta, sa han då.

Han menade då även att prästerna gick ”Calle” lite väl mycket till mötes när de accepterade att be för honom.

Inte organiserat

Erik Johansson är präst inom EFS i Svenska kyrkan. Han ställer sig nu frågande till Uppdrag granskning. Bland annat eftersom de flera gånger refererar till det beslut som togs av Svenska kyrkan 2005, om att kyrkan inte ”bör driva en organiserad verksamhet i syfte att bota homosexualitet”.

– Jag tycker det är långsökt att de betecknar ett enskilt samtal som ”organiserad verksamhet”. Det är inte som att man satt ut en skylt och sagt ”Kom alla homosexuella så ska vi be för er!”.

Upprörd över ärkebiskopen

Han känner sig också upprörd över hur ärkebiskopen i programmet valde att kommentera saken.

– Jag är besviken över att Anders Wejryd väljer att inte stå upp för sina präster. Han vet precis vad kyrkomötet beslutade 2005 och borde ha förstånd och kunskap att förklara detta. Men han vågar ju inte, säger Erik Johansson till Dagen.