Anders Sjöberg

Författaren och Israelkännaren Anders Sjöberg har tidigare varit präst i Svenska kyrkan och verksam inom bland annat EFS och är numera pastor inom Equmeniakyrkan. Läs Dagens artiklar om honom här.