Immanuelskyrkan i Örebro

Immanuelskyrkan i Örebro är en församling inom Evangeliska frikyrkan, EFK.